CHN-Erfolge 17.-18.11.2012

Den 17ten an 18ten November 2012 war en Wanter-Sprangturneier an der Hall vum Manège Jeng Einsweiler, organiseiert vun Equi Shows an Club Hippique du Nord Asbl

Et war en erfollegreichen Weekend fir vill CHN Memberen :

Prüfung 1 A** do konnten dei jonk Pärd vun 4 bis 6 Joer sech mat dem Turneierreiden ufrënnen: Den Alexander Wagner gouf mam Charly Caprese Eischten. Den Pit Grevenstein huet mam Cucky gekuckt fir dei 3.Platz ze kreien. Den Alan Kelly gouf 5ten mam Coup de Foudre Z 15 Reider sin ugetrueden an 6 goufen der platzeiert.


Pr 2 A*
DClaire Schuler mam 3.Platz mam Vancouver an dVeronique Schmitz mam Starlight dei 7.Platz 16 Reider sin ugetrueden an 7 goufen der platzeiert.

Pr 3 A**
DNadia Hoffmann mat der leiwer Lady Le Bon op Platz 5 DMuriel an dSharan hun et gepackt op Platz 6 Eric Simos 7 Platz mat sengem Pärd For Eternity 8 Platz fir dClaire Schuler mam Vancouver 34 Reider sin ugetrueden an 13 goufen der platzeiert

Pr 4 L
An dëser Prüfung gouf den Alan Kelly 4ten mam Poco Loco Den Andreas Jecker gouf 7ten mam India Hary Den Alan Kelly mam Cassidy 9ten an d Tania Welfring 13 mam Eastwick 44 Reider sin ugetrueden an 15 goufen der platzeiert

Pr 5 M*
4 Platz fir den Andreas Jecker mam Candy Island 10 Platz och den Andreas mam Whoopie 32 Reider sin ugetrueden an 12 goufen der platzeiert

Pr 6 A** do konnten nach x dei jonk Pärd hirt Können beweisen: Den Eischten gouf Pit Grevenstein mam Cucky An dLynn Einsweiler dat 3. mam Indi Den Alexander Wagner mam Charly Caprese gouf 4ten Platz 4 7 Reider sin ugetrueden an 4 goufen der platzeiert

Pr 7 A *
Claire Schuller mam Vancouver 1 Platz 3 Platz fir dJil Ries mam Mister XXL Lina Wickler 8 Platz mam Caipirinha 16 Reider sin ugetrueden an 8 goufen der platzeiert

Pr 8 E Eng Prüfung fir eis jonk a frësch Reider ! DMandy Weiler mam Petit Loup 1 Platz Max Bové 3 Platz mam Attyrory Beauty 4 Platz Dori Bollendorf mam Blitz 11 Reider sin ugetrueden an 4 goufen der platzeiert

Pr 9 A**
4. Platz fir den Olivier Duquenne mam Agrisoto Muriel Pletschette mam Sharan 5. Platz 8 Platz fir dClaire Schuler mam Vancouver an 9 Platz fir den Eric Simos mam For Eternity 29 Reider sin ugetrueden an 12 goufen der platzeiert

Pr 10/1 L
3 Platz fir den Andreas Jecker mam India Hary 17 Reider sin ugetrueden an 8 goufen der platzeiert

10/2 L
3 Platz fir den Roger Leyder mam Sjaako 8 Platz fir dTania Welfring mam Eastwick 22 Reider sin ugetrueden an 8 goufen der platzeiert

Pr 11 M* eischt Wertung fir dEquiva Trophy 11 ten gouf den Alan Kelly mam Ulocia 37 Reider sin ugetrueden an 14 goufen der platzeiert

www.chn.lu>>60


LZKPS-Banner

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert